Nadácia Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a Zdravie pre všetkých otvorila školiace centrum vo Svidníku
Podporili sme v 2008

Jednou z možností ako prekonávať svoj sociálny a zdravotný hendikep je vzdelávanie. Nadácia Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a Zdravie pre všetkých sa rozhodla otvoriť v rámci svojho projektu Prvá ľudová akadémia ďalšie školiace stredisko. Tentokrát vo Svidníku, kde je vysoká miera nezamestnanosti takmer 12,54 % a vysoká populácia rómskej menšiny. Najväčší problém zamestnať sa má nielen rómska populácia, ale aj telesne postihnutí, dlhodobo nezamestnaní a ženy vo vyššom veku. 

Práve na túto skupinu občanov - sociálne znevýhodnených a telesne postihnutých občanov sú zamerané dva samostatné, súčasne realizované kurzy. Od 3. apríla 2008 sa začalo vzdelávanie pre telesne postihnutých a sociálne znevýhodnených občanov. V tomto kurze je 10 účastníkov. Ako uviedla pani Silvia Gapšarovičová "otvárame kurzy, ktoré sú zamerané na získanie zručností a vzdelania s cieľom zamestnania sa alebo začať podnikať. Účastníci tu získajú základy práce na počítači, internete, angličtiny, základy účtovníctva a podnikania. So všetkými záujemcami a vybratými účastníkmi pracuje psychológ." 

Ďalší intenzívny kurz je zameraný na ženy, telesne postihnuté, dlhodobo nezamestnané či tie, ktoré sa stali obeťami domáceho násilia. Tento kurz bude trvať dva týždne a vo Svidníku sa ho zúčastní 12 žien. Následne bude tento projekt pokračovať v krízových centrách na Slovensku. 
Školiace centrum vo Svidníku vzniklo aj za pomoci mesta, ktoré poskytlo priestory v budove mestského úradu. Pri tejto príležitosti rokovala pani Silvia Gašparovičová s predstaviteľmi mesta, kraja o spolupráci a ich pomoci pre túto rizikovú skupinu obyvateľstva. Projekt Prvá ľudová akadémia má už za sebou úspešné vzdelávania a prvých 80 absolventov v Kežmarku, Sobranciach, Spišskej Belej a Holumnici. Takmer 70 % z nich našlo uplatnenie v praxi či začali podnikať.