Nadácia SNSG venovala bicykle
Podporili sme v 2009

Prostredníctvom vecného daru pomohla Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých skvalitniť vyučovací proces na Špeciálnej základnej škole v Turzovke. Bicykle deti využijú nielen na cykloturistiku, ale najmä v oblasti dopravnej výchovy. Ako uviedla riaditeľka školy Janka Jurčová, "žiaci sa takto v teréne môžu učiť nielen bezpečnosti na cestách, ale sa môžu oboznamovať s krásami prírody na Kysuciach a efektívne využívať svoj voľný čas." Zároveň dodala, že radosť, ktorú mali deti z daru sa ani slovami nedá opísať. 

Poďakovanie patrí aj partnerovi a sponzorovi - inžiniersko-konzultačnej spoločnosti Dopravoprojekt, a. s., nakoľko aj pomocou nich sa mohla zrealizovať kúpa bicyklov.