Návšteva detí na Mokrohájskej
Podporili sme v 2008

Dňa 18. decembra 2008 pani Silvia Gašparovičová navštívila Domov sociálnych služieb Gaudeamus na Mokrohájskej ulici v Bratislave. V tomto zariadení pre telesne znevýhodnené deti i dospelých sa sa stretla s asi tridsiatimi obyvateľmi domova. Okrem povzbudivých slov im priniesla aj 300 kg chutných jabĺčok od sponzora z Malej Tŕne. 

Deťom jabĺčka mimoriadne chutili a Prvej dáme dokonca zarecitovali i básničku o červíkovi v jabĺčku. Deti si nenechali ujsť príležitosť porozprávať sa s Prvou dámou. Zaujímavosťou pre nich boli zvyky a tradície, ktoré sa zachovávajú v rodine pána prezidenta a pani Gašparovičovej. Dokonca mali možnosť dozvedieť sa, aké jedlo má prezidentský pár najradšej. Pani Silvia Gašparovičová si následne prezrela i priestory domova, kde sa klientom poskytujú rozličné služby - napr. masáže, plavecký bazén, či počítačovú miestnosť.