Návšteva domova Penziónu pre dôchodcov Na Barine v Bratislave-Lamači
Tlačové správy 2008