Nový partner pre projekt Život bez násilia
Tlačové správy 2007

Spoločnosť MSC - SUZUKI SLOVENSKO sa už dlhodobo angažuje v projektoch, ktoré majú charitatívny charakter. Preto sa spoločnosť rozhodla pomôcť Slovenskej nadácii Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých v projekte "Život bez násilia" prostredníctvom zapožičania vozidla pre potreby krízového centra pre obete násilia. Táto začatá spolupráca by mala pokračovať i naďalej. 

Dňa 27. augusta 2007 sa pred sídlom spoločnosti v Apollo Business Centre na Prievozskej ulici v Bratislave uskutočnilo slávnostné odovzdanie zapožičaného automobilu Suzuki Ignis, ktoré bude slúžiť na prepravu obetí násilia - týraných žien - v Bratislave a v Západoslovenskom kraji. Tak ako nadácia, tak i generálny manažér spoločnosti MSC Suzuki Slovensko, pán Ľubomír Habala spolu vyjadrili presvedčenie o nutnosti riešiť problémy týraných žien a potrebu tento jav v našej spoločnosti čo najskôr eliminovať.