Objavte tajomstvo pokroku
Tlačové správy 2011

Už po 6-ty krát sa dňa 3. marca 2011 v priestoroch spoločnosti Motor-Car v Banskej Bystrici stretli nielen milovníci umenia, ale najmä ľudia s veľkým srdcom, ktorým nie sú ľahostajné deti so zdravotným postihnutím. Toto podujatie, tentokrát pod názvom "Objavte tajomstvo pokroku", má už svoju tradíciu. Ako vždy bolo pre hostí bolo pripravené aj prekvapenie - tentokrát to bola premiéra automobilu Mercedes CLS. 

Medzi účastníkov podujatia zavítala i manželka prezidenta SR pani Silvia Gašparovičová a zástupcovia Slovenskej nadácie Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých. Cieľom tohto charitatívneho podujatia je prostredníctvom dražby umeleckých diel vyzbierať finančné prostriedky, ktoré sú venované za účelom podpory zdravotne a telesne postihnutých detí. Tento rok riaditeľ spoločnosti Motor - Car Banská Bystrica Peter Kunkela prvej dáme SR odovzdal šek v hodnote 5330,- EUR. 

Pani Gašparovičová poďakovala účastníkom večera za finančnú čiastku, ktorá sa podarila vyzbierať. "Vďaka týmto finančným prostriedkom môžeme pomáhať deťom so zdravotným postihnutím. Je to neopísateľný pocit, keď vidím ako sa deti tešia z pomôcok, ktoré im zakúpime. Kým v mnohých európskych krajinách je napríklad interaktívna tabuľa v školách samozrejmosťou, žiaľ u nás to tak nie je. Nadácia sa preto snaží zlepšovať podmienky aj v školách, kde sú deti so zdravotným postihnutím," uviedla manželka prezidenta SR. Z minuloročných finančných prostriedkov nadácia zakúpila napr. interaktívnu tabuľu Základnej škole v Mužli a Základnej škole vo Vysokej nad Kysucou. Ako sami povedali, pomocou interaktívnej tabule sa zjednodušilo vyučovanie nielen deťom, ale aj pedagógom. Škola je tak pre nich hrou. Výťažok z tohto ročníka podujatia opäť bude slúžiť hendikepovaným deťom.