"Objavte tajomstvo priestoru!"
Tlačové správy 2008

Večer dňa 7. februára 2008 sa v priestoroch spoločnosti Motor-Car Banská Bystrica uskutočnil III. ročník charitatívnej aukcie "Objavte tajomstvo priestoru!", ktorej sa zúčastnila i pani Silvia Gašparovičová. 

Už po tretí krát sa spoločnosť Motor-Car Banská Bystrica popri predstavovaní nového modelu automobilu značky Mercedes rozhodla pomôcť aj tým, ktorí to najviac potrebujú. Preto usporiadala charitatívnu tombolu a aukciu výtvarných diel popredných slovenských výtvarníkov a grafikov, ako aj umeleckých predmetov zo skla pani Gordany Turuk, výťažok ktorej opäť venovala Slovenskej nadácii Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých. 

Výťažok z aukcie predstavoval 203 000,- Sk a prvá dáma sa pri preberaní symbolického šeku poďakovala najmä organizátorom za podporu jej úsilia pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú a taktiež všetkým, ktorí podujatie morálne, finančne a darmi podporili. Vysoko ocenila humánnu myšlienku spojenia prezentácie úspešného predajcu s pomocou pre charitu, a jej autora konateľa spoločnosti Motor Car Banská Bystrica pána Kunkelu. 

Silvia Gašparovičová predstavila projekt, na ktoré nadácia použije získané finančné prostriedky - opäť pomôže slabozrakým a nevidiacicm deťom zakúpením ďalších špeciálnych školských stolíkov na Základnej škole internátnej pre zrakovo postihnutých a nevidiacich v Bratislave. 
Okrem spoločnosti Motor-Car Banská Bystrica sa nadácii pani Gašparovičovej rozhodli sumou
25 000,- Sk pomôcť aj študenti Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Tieto peniaze budú použité na podporu mladých talentov.