Ocenené sestry 2007
Napísali o nás 2008

Prvý ročník súťaže Sestra roka 2007 - profesionálne a ľudsky - vyvrcholil v stredu, 13. februára 
bratislavským finále v reprezentačných priestoroch Slovenskej filharmónie za účasti manželky 
prezidenta SR pani Silvie Gašparovičovej a ministra zdravotníctva SR pána Ivana Valentoviča. Záštitu nad podujatím prevzal predseda vlády pán Robert Fico. 

Cieľom podujatia bolo zvýšiť spoločenskú prestíž ošetrovateľskej profesie na Slovensku a morálne oceniť nenahraditeľnú a náročnú prácu sestier, ktorá nie je finančne ani spoločensky dostatočne ohodnotená. Súťaž vyhlásilo vydavateľstvo Sanoma Magazines Slovakia s hlavným motívom - sestra je pre pacienta "osudovou ženou". Trinásťčlenná odborná porota súťaže rozhodovala v dvoch hlavných súťažných kategóriách a rozhodla aj o prvej nositeľke Ceny za celoživotné dielo v ošetrovateľstve na Slovensku. 

V kategórii Sestra roka 2007 poskytovateľka ošetrovateľskej starostlivosti získal prvé miesto pán Ivan Žilinčík z Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti z Veľkého Orvišťa. Víťazkou ďalšej kategórie, zameranej na projekty na zlepšenie kvality ošetrovateľstva - Sestra roka 2007 manažérka sa stala PhDr. Mária Kudlejová z Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb v Bratislave. Cenu za celoživotné dielo v ošetrovateľstve za rok 2007 si prevzala doc. PhDr. Alžbeta Hanzlíková, PhD. z Martina, ktorá obdržala aj osobitnú cenu premiéra SR. Súčasťou podujatia bolo aj odovzdanie zvláštnych ocenení časopisu DIABETIK najlepším sestrám 
v diabetológií v roku 2007. 

Hold sestrám, osudovým ženám všetkých chorých, vzdali piesňami o slávnych ženách Martin Babjak, Katarína Hasprová a Andrea Zimányiová. Galavečer, ktorý bol venovaný všetkým sestrám na Slovensku, sa uskutočnil aj vďaka cennej podpore generálneho partnera súťaže Hartmann-Rico, hlavných partnerov GlaxoSmithKline, Medtronic a Sanofi Aventis a partnerov Abena, Australian Body Care, B.Braun, Thermae Piešťany a Zepter.