Ocenenie spolupráce Slovenskej nadácie Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých so Západoslovenskou energetikou
Tlačové správy 2009