Ocenenie úspešných reprezentantov Slovenska v tanečnom športe na vozíčku
Tlačové správy 2006