Pani Gašparovičová predstavila verejnosti pilotný projekt „Otvorme deťom brány na golfové ihrisko“
Tlačové správy 2007

Pani Silvia Gašparovičová predstavila verejnosti pilotný projekt svojej nadácie v oblasti športu "Otvorme deťom brány na golfové ihrisko". Podujatie sa konalo 15.2.2007 v priestoroch hotela ECHO v Bratislave. 
"Sme presvedčení, že sa nám podarí dostať mládež do prírody a k pohybu a tiež realizovať myšlienku, aby sa golf stal masovým a prístupným športom pre všetkých", uviedla pani Silvia Gašparovičová na prezentácii pilotného projektu "Otvorme deťom brány na golfové ihrisko". 
Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej- Vzdelanie a zdravie pre všetkých má vo svojich cieľoch aj rozvoj športu a pohybových aktivít detí a mládeže, viaceré projekty podporila a pripravuje aj vlastné projekty. Cieľom práve prezentovaného projektu je dostať golf do škôl v rámci vyučovacieho procesu s vytvorením športových tried aj so zameraním na golf s učebnými osnovami pre všetky typy škôl. Prvá trieda s telocvikom zameraným na golf začne výučbu na Súkromnom slovanskom gymnázium v Bratislave v rámci projektu nadácie už v septembri tohto roku. 

K projektu golf na školách sa hlásia mnohé ďalšie školy , kde vytvárajú priestory na odpaliská a na mini ihriská, žiaci a študenti prejavujú veľký záujem o golf a aby ho mohli aj hrať a súťažiť na rôznych ihriskách na Slovensku, Nadácia Silvie Gašparovičovej spolu s jej spolupracovníkmi sa rozhodla založiť na ich zastrešenie a registráciu Juniorskú golfovú asociáciu a predstaviť jej logo. Táto asociácia bude súčasťou Slovenskej golfovej asociácie, ktorá zámer veľmi kladne prijala a podporila. 

Na tlačovej konferencii pani Gašparovičová a ďalší predstavitelia nadácie, golfovej asociácie a slovanského gymnázia zdôraznili, že golf, ako zdraviu všeobecne prospešný šport, ako možnosť tráviť voľný čas aktívnym pohybom v krásnej prírode, treba aj na Slovensku všestranne podporovať a rozvíjať a prekonať názor, že ide o "elitársky šport". V celej Európe je masovou záležitosťou pre všetky vekové kategórie a napríklad v susednej Českej republike je jeho propagácia súčasťou propagácie objavovania celej krajiny v rámci cestovného ruchu.