Pani Silvia Gašparovičová na otvorení prvého Tréningového centra mládeže
Tlačové správy 2007

Slovanské gymnázium v Bratislave a Asociácia juniorských golfistov Slovenska (AJGOS) dňa 4. októbra 2007 otvorila prvý areál "Golf Learning Center" pre mládež, študentov, ale aj verejnosť. Golfový areál je prvým Tréningovým centrom mládeže, ktoré založila Asociácia juniorských golfistov Slovenska pod záštitou Slovenskej nadácie Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých na základe projektu "Otvorme deťom brány na golfové ihriská". 

Pani Silvia Gašparovičová spolu so Slovenskou nadáciou Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých prevzala záštitu nad týmto Tréningovým centrom mládeže. Spolu s pani Elvírou Chadimovou - zriaďovateľkou gymnázia, pánom Pavlom Spišiakom - riaditeľom gymnázia, a pánom Vladimírom Baloghom - zástupcom Slovenskej golfovej asociácie slávnostne prestrihla pásku na otvorení tohto golfového areálu. 

Cieľom AJGOS je vytvoriť priaznivé podmienky pre rozvoj golfovej hry u detí a mládeže na Slovensku a motivovať školy a strediská záujmových činností k tomuto odvetviu. Zázemie na dosiahnutie spomínaných cieľov poskytnú práve Tréningové centrá mládeže (TCM). Tieto budú zriadené v golfových kluboch, školách alebo školských strediskách záujmových činností, ktoré spĺňajú podmienky pre založenie tréningového centra mládeže a disponujú požadovaným vybavením.