Pani Silvia Gašparovičová odovzdala dar - špeciálne stolíky pre slabozrakých a nevidiacich
Podporili sme v 2007

V stredu 13. júna 2007 pani Silvia Gašparovičová slávnostne odovzdala Základnej škole internátnej pre slabozrakých a nevidiacich na Svrčej ulici v Bratislave do užívania jednu triedu vybavenú špeciálnymi stolíkmi pre slabozraké a nevidiace deti. 

Tieto špeciálne stolíky v hodnote takmer 70 000,- Sk darovala základnej škole internátnej v Bratislave Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých zo sponzorských prostriedkov Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o. Deti tieto stolíky veľmi potrebovali, zastaralé im už neslúžili a preto z nich mali veľkú radosť. Pre prvú dámu si dokonca pripravili malý koncert. 

Kedže sa tento rok Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých zameriava na handicapované deti, ktoré najviac potrebujú našu pomoc, rozhodla sa nadácia pomôcť tejto škole i ďalším darom a to vybavením ďalšej triedy špeciálnymi stolíkmi.