Pani Silvia Gašparovičová odovzdala dar, zariadenie Prometheus, I. internej klinike FNsP v Bratislave
Podporili sme v 2007

Pani Silvia Gašparovičová slávnostne odovzdala dňa13.3.2007 I. internej klinike Fakultnej nemocnice s poliklinikou L. Dérera v Bratislave do užívania unikátne zariadenie na eliminačnú liečbu pečeňového zlyhania. 

Zariadenie Prometheus na pečeňovú dialýzu, v hodnote takmer dva a pol milióna korún, darovala I. internej klinike FNsP v Bratislave zo sponzorských prostriedkov Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých. Výlučným sponzorom pre tento dar boli Slovenské elektrárne a.s. Prístroj spolu s monitormi na intenzívne sledovanie pacientov sa používa pri akútnom zlyhaní pečene a pri akútnom zhoršení pečeňovej nedostatočnosti. "Prístroj detoxikuje organizmus od amoniaku a žlčových kyselín, očisťuje albumín a vracia ho späť do krvného obehu. Možno ho použiť aj v prípade otravy hubami a liekmi, pri intoxikácii, pri hepatitíde typu B", povedal na tlačovej besede prednosta kliniky doc. Štefan Hrušovský. 

Prvá dáma SR v odpovediach na otázky novinárov vyjadrila radosť z toho, že sa nadácii podarilo spolu so Slovenskými elektrárňami a s dodávateľskou firmou Askin & Co zadovážiť takýto významný a ojedinelý prístroj pre pacientov na Slovensku, ktorým je možné aj preklenúť kritické obdobie zlyhania pečene a získať čas na zorganizovanie transplantácie pečene. Osobitne sa poďakovala sponzorovi za finančnú podporu, pretože nie je jednoduché získavať sponzorov na kúpu chýbajúcich zdravotníckych zariadení, čo je hlavne úlohou štátu. "Pri súčasnom nedostatku finančných prostriedkov v zdravotníctve je pomoc sponzorov nevyhnutná a veľmi potrebná a možnosť zachrániť život pacientovi, možno aj sebe, by malo byť motivujúce", dodala pani Silvia Gašparovičová.