Pani Silvia Gašparovičová odovzdala osvedčenia o absolvovaní kurzu
Podporili sme v 2008

Možnosť uplatniť sa na trhu práce. Aj to je jedným z cieľov Slovenskej nadácie Silvie Gašparovičovej "Vzdelanie a zdravie pre všetkých." Pani Silvia Gašparovičová ako prezidentka nadácie navštívila 22. mája 2008 krízové centrum pre týrané ženy v Žilinskom kraji. Práve tam nadácia uskutočnila jeden z troch kurzov pre ženy zdravotne postihnuté, nezamestnané a obete domáceho násilia. Tento deň bol pre tieto ženy dá sa povedať výnimočným. 

Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej v rámci projektu Prvá ľudová akadémia - Krízové centrum s podporou partnera UNESCO zrealizovala vzdelávací program pre 18 žien. Účastníčky zo vzdelávacieho kurzu v krízovom centre si z rúk pani Silvie Gašparovičovej prevzali osvedčenia o ukončení školenia. Po absolvovaní školení majú tak väčšiu šancu zamestnať sa a zaradiť sa do bežného života. Pani Silvia Gašparovičová je so zručnosťami týchto žien spokojná. "Pre mnohé z Vás to nebolo jednoduché, keď ste si prvý raz sadli k počítaču. Je úžasné vidieť, aký pokrok ste urobili a myslím si, že všetky ste sa naučili to, čo budete v praxi najviac potrebovať." Súčasťou vzdelávania bol aj psychologický výcvik na získanie sebavedomia a motivácie.