Pani Silvia Gašparovičová otvorila golfové indoorové centrum v Strednej zdravotníckej škole
Tlačové správy 2006

Malá telocvičňa, ktorú desať rokov nikto nevyužíval, sa zmenila na veľmi prospešné a osožné prostredie golfového indoorového centra pre študentov Strednej zdravotníckej školy v Bratislave-Petržalke, ale aj pre verejnosť. Ním a tiež jamkoviskom a odpaliskami sa škola pripojila k projektu Šport pre všetkých v rámci Nadácie Silvie Gašparovičovej Vzdelanie a zdravie pre všetkých. 
Pani Silvia Gašparovičová to s radosťou privítala a prestrihla pásku pri slávnostnom otvorení centra. "Cieľom projektu, ktorý rozbiehame, je odpútať deti a mladých ľudí od počítačov, alkoholu, či nudy a drog a pritiahnuť ich k športu. Golf nie je elitárskym športom, ako to zaznieva občas vo verejnosti, ale je to šport prospešný telesnému i duševnému rozvoju a zdraviu mladých ľudí. A kde inde ako medzi budúcimi zdravotníkmi má byť, ako sa hovorí, v zdravom tele zdravý duch. Potešiteľné je aj to, že tieto priestory budú prístupné aj verejnosti, čo tiež veľmi prospeje aktivitám ľudí na takom veľkom sídlisku, akým je Petržalka," povedala prvá dáma SR na slávnosti.