Pani Silvia Gašparovičová prijala generálneho sponzora projektu Život bez násilia
Tlačové správy 2007

Dňa 23. augusta 2007 sa v prezidentskom paláci v Bratislave uskutočnilo oficiálne stretnutie pani Silvie Gašparovičovej, prezidentky Slovenskej nadácie Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých a generálneho sponzora nadačného projektu "Život bez násilia", firmy Philip Morris Slovakia s.r.o. Pani Gašparovičová vyjadrila srdečnú vďaku za štedrú sponzorskú pomoc, ktorá pomôže obetiam násilia nájsť pomocnú ruku a opäť sa zaradiť do normálneho života. Taktiež boli predstavené podniknuté kroky a novinky v tomto projekte. 

V priateľskej atmosfére generálny manažér Philip Morris Slovakia s.r.o., pán Livio Vanghetti vyjadril ochotu pomáhať tomuto veľmi potrebnému projektu i naďalej. Na stretnutí boli načrtnuté i ďalšie oblasti možnej spolupráce, ktoré sa majú v budúcnosti prehĺbiť.