Pani Silvia Gašparovičová sa zúčastnila charitatívnych raňajok
Tlačové správy 2008

Vyše 700 000,- slovenských korún si vďaka Americkej obchodnej komore rozdelí 12 charitatívnych organizácii na Slovensku. Na tohtoročnom 14. ročníku slávnostného udeľovania šekov nechýbala dňa 2. decembra 2008 ani manželka prezidenta SR pani Silvia Gašparovičová. "Medzi nami je stále veľa ľudí, ktorí potrebujú pomoc a podporu. Dnes sa ocenia a odovzdajú šeky na projekty organizácií, ktoré sú veľmi prospešné pre našu spoločnosť a ktoré aj vďaka tejto pomoci môžu byť úspešné. Verím, že sa vďaka Vám zlepší kvalita života detí, chorých či mentálne postihnutých, no v neposlednom rade aj tých, ktorí sa nie z vlastnej viny ocitli v ťažkej životnej situácii." 

Týmto podujatím Americká obchodná komora poukazuje na to, že ani jej nie je ľahostajný život tých, ktorí pomoc nevyhnutne potrebujú. Niekoľko rokov sa napr. podieľa morálnou a finančnou pomocou na Záhradnej slávnosti, každoročne organizovanej na Deň detí. Z tejto charitatívnej aukcie mohla Slovenská nadácia pani Silvie Gašparovičovej "Vzdelanie a Zdravie pre všetkých" realizovať nákup rehabilitačných pomôcok a prispieť špeciálnymi zariadeniami pre choré deti.