Parkinsonici u prvej dámy
Podporili sme v 2013

Manželka prezidenta SR pani Silvia Gašparovičová prijala dňa 10. apríla 2013 v Prezidentskom paláci pri príležitosti Svetového dňa Parkinsonovej choroby na Slovenku, ktorý pripadá na 11. apríla 2013, zástupcov Spoločnosti Parkinson Slovensko. Predstavitelia združenia odovzdali pani Gašparovičovej kyticu z červených tulipánov, nakoľko sa tulipán celosvetovo stal symbolom tohto vážneho neurologického ochorenia. Prvá dáma pani Silvia Gašparovičová prostredníctvom Slovenskej nadácie Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých venovala občianskemu združeniu šek v hodnote 300,- Eur na podporu ich aktivít. 

V diskusii so zástupcami združenia sa prvá dáma SR zaujímala najmä o prejavy tohto ochorenia, o možnostiach liečby, ako aj o zdravotnícke zariadenia zaoberajúce sa liečbou Parkinsonovej choroby. Pani Gašparovičová si zároveň vyskúšala špeciálnu rukavicu, ktorá má zdravému človeku priblížiť pocity ľudí trpiacich Parkinsonom, nakoľko táto rukavica dokáže navodiť stŕpnutie a brnenie zdravej ruky. 

Prvá dáma vyslovila prianie, aby sa venovala väčšia pozornosť tomuto ochoreniu a aby sme boli voči takýmto pacientom ohľaduplnejší. "Veľmi dôležitá je pomoc nielen od zdravých ľudí, ale aj emocionálna pomoc a rady od chorých ľudí, ktorí sa takto navzájom môžu podporovať", povedala pani Gašparovičová. 

Nezisková organizácia Spoločnosť Parkinson Slovensko združuje na Slovensku občanov postihnutých Parkinsonovou chorobou, ako aj ich rodinných príslušníkov, sympatizantov, či odborníkov. Najbližším podujatím OZ bude Parkinsoniáda, ktorá sa bude konať od 2. - 4. augusta 2013 v Piešťanoch, kde "parkinsonici" budú môcť súťažiť v stolnom tenise, plávaní, petangu, bowlingu, šípkach a iných súťažiach.