PARTNERI
Ďakujeme všetkým, ktorí pomáhajú realizovať našu myšlienku Vzdelanie a zdravie pre všetkých

PAVOL BREINER
LEO A MIMI DANIHEL
ING. EUGEN HORVÁTH
PETER KUNKELA
ING. MILAN MŇAHONČÁK
BRANISLAV VLADÁR