PhDr. Elvíra Chadimová
Členka Správnej rady

PhDr. Elvíra Chadimová

Narodila sa 1. januára 1941 v Rakúsku. 

Po absolvovaní stredoškolského a vysokoškolského štúdia pracovala ako učiteľka jazykov na rôznych typoch škôl. Po absolvovaní postgraduálneho štúdia pôsobila v riadiacich funkciách. 

V r. 1990 založila súkromnú vzdelávaciu spoločnosť PTK-ECHO Centrum vzdelávania a jazykových služieb a v roku 1993 zriadila Súkromné slovanské gymnázium. Od r. 1995 pôsobila v Občianskom združení Profesionálne ženy a bola koordinátorkou Klubov PŽ na Slovensku. Od r.1998 je členkou Predstavenstva ZHR SR, od r.2000 pôsobila v Správnej rade Junior Achievement Slovensko a v r. 2001 sa stala spoluzakladateľkou Top centra podnikateliek SR. V r. 1992 jej bolo udelené ocenenie Najlepšej podnikateľky roka, v r. 1995 titul Manažérky roka a v r. 2003 získala ocenenie Vynikajúca podnikateľka SR.