Pocitový raj na špeciálnej škole na Slovensku
Podporili sme v 2012

Manželka prezidenta SR pani Silvia Gašparovičová sa dňa 5. septembra 2012 zúčastnila na slávnostnom otvorení školského roka na Spojenej škole internátnej na Svrčej ulici v Bratislave. Táto špeciálna škola už vyše 50 rokov zabezpečuje komplexnú starostlivosť o zrakovo postihnuté deti z celého Slovenska. "Milí žiaci, som veľmi rada, že som opäť prišla medzi vás. Prajem vám, aby ste sa v novom školskom roku dobre učili a najmä, aby ste sa tu dobre cítili," zaželala žiakom školy prvá dáma. 

Pri tejto príležitosti pani Gašparovičová prestrihnutím pásky slávnostne uviedla do užívania "Pocitový raj" - t. j. stimulačno-relaxačnú miestnosť Snoezelen pre žiakov školy, ktorú sa na škole podarilo zriadiť aj vďaka príspevku Slovenskej nadácie Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých. Prostredníctvom nej budú môcť pedagógovia skvalitniť starostlivosť o žiakov a pomôcť im aj pri odbúravaní tenzie či strachu.