Pod záštitou pani Silvie Gašparovičovej otvorili v Bratislave XV. Konferenciu "Dieťa v ohrození"
Tlačové správy 2006

V poradí XV. konferenciu "Dieťa v ohrození" venovali organizátori problematike zdravotnej, sociálnej a psychologickej starostlivosti a právnej ochrany detí a mládeže. 
Manželka prezidenta SR Silvia Gašparovičová v slávnostnom prejave na úvod konferencie okrem iného uviedla, že rada prijala záštitu nad týmto dvojdňovým rokovaním odborníkov z jednotlivých oblastí, pretože práva detí a všestranný zdravý vývoj mladej generácie sú jej veľmi blízke a sama sa danej problematike na rôznych úrovniach venuje, v rámci svojej nadácie "Vzdelanie a zdravie pre všetkých" a tiež v rámci diplomacie. 

"Naša budúcnosť bude taká, ako sa teraz dokážeme postarať o naše deti. Aké duchovné, materiálne a sociálne istoty im vieme poskytnúť. Ako ich vieme ochrániť pred hrozbami a negatívnymi javmi, ktoré prenikli do mnohých oblastí života", zdôraznila prvá dáma aj v súvislosti s takou oblasťou, akou je starostlivosť o rodinu a poskytovanie dostatočných garancií na ochranu a podporu rodiny zo strany štátu. Pretože práve rodina je to najprirodzenejšie prostredie jednak pre zdravý vývoj detí, ale aj najspoľahlivejší eliminátor všetkých zdrojov ohrozenia detí. V závere svojho prejavu vyslovila Silvia Gašparovičová presvedčenie, že konferencia prinesie všestranne využiteľné a pre ďalšiu prax a činnosť dôležité poznatky a závery.