Poďakovanie Silvie Gašparovičovej zástupcom inštitúcií a podnikov, ktorí podporili aktivity nadácie
Tlačové správy 2006

V stredu 25.januára 2006 sa Silvia Gašparovičová stretla so zástupcami inštitúcií a podnikov, ktoré podporili aktivity prvej dámy a jej nadácie Vzdelanie a zdravie pre všetkých. V Prezidentskom paláci prvá dáma privítala viac ako dvadsať významných hostí, ktorým sa poďakovala za pomoc a spoluprácu pri uskutočňovaní programu jej nadácie. Oboznámila ich s projektami, ktoré sa jej v minulom roku podarilo úspešne zrealizovať. Medzi najdôležitejšie nesporne patrí projekt Prvej ľudovej akadémie v Kežmarku, ktorá pomohla pätnástim dlhodobo nezamestnaným zdravotne postihnutým ženám v ich reintegrácii sa do spoločnosti. Matka dieťaťa s ťažkým zdravotným postihnutím vďaka štipendiu, ktoré dostala z nadácie Silvie Gašparovičovej môže študovať na vysokej škole, nadácia finančne podporila aj materské centrum Macko v bratislavskej Dúbravke. V spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva odštartovala projekt pitného režimu na základných školách, podporila Zväz tanečného športu na vozíčku a Zväz športovcov na vozíčku. 

Silvia Gašparovičová informovala aj o pripravovaných aktivitách a projektoch, ktoré plánuje realizovať v najbližšom období. Vo februári otvorí Prvú ľudovú akadémiu v Sobranciach a v priebehu tohto roka aj v Modre- Harmónii, kde by chcela vybudovať aj krízové centrum a linku na pomoc obetiam domáceho násilia. V oblasti zdravotníctva sú veľmi významné nasledovné projekty: podpora liečby závažných kožných ochorení u detí zo sociálne slabších rodín, spolufinancovanie chirurgického prístroja na operácie metastáz pečene v Národnom onkologickom ústave v Bratislave a podpora centra asistovanej reprodukcie v Martine. 
" Projekty, ktoré sa nám v nadácii podarilo uskutočniť, pomohli tým, ktorí pomoc potrebujú. Bolo to aj vďaka vašej finančnej podpore a spolupráci, za čo Vám všetkým ďakujem", povedala prítomným hosťom Silvia Gašparovičová a odovzdala im ďakovné plakety ako výraz vďaky za doterajšiu ústretovú spoluprácu a podporu.