Podpora špeciálnych škôl na skvalitnenie vzdelávania zdravotne znevýhodnených detí formou kúpou moderných pomôcok
Podporili sme v 2015

Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej pomocou príspevku darovaním 2% z daní PO a FO mohla aj v závere roka 2015 finančne prispieť na dlhodobý - každoročný projekt Pomoci špeciálnym školám na ich vybavenie modernými pomôckami na skvalitnenie vyučovacieho procesu. 
Nadácia v novembri 2015 poskytla finančný dar v hodnote 1 500.- EUR Spojenej škole internátnej na Hrdličkovej 17, v Bratislave na nákup pomôcok na skvalitnenie a uľahčenia vzdelávania detí.