Podpora štúdia zdravotne handicapovanych detí
Podporili sme v 2015

V rámci dlhodobej spolupráce so SNSG spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s. znovu finančne prispela na projekt Pomoc sociálne slabým rodinám so zdravotne postihnutými deťmi, neúplným rodinám a rodinám ohrozeným domácim násilím. Nadácia vo februári 2015 prispela jedenástim zdravotne ťažko postihnutým študentom príspevkom na štúdium. Študenti sú z celej Slovenskej republiky a navštevujú Spojenú školu internátnu na Hrdličkovej 17 v Bratislave a Spojenú školu internátnu na Svrčej ul. 6 v Bratislave. Neúplným rodinám a rodinám ohrozeným domácim násilím nadácia pomáha finančnou pomocou, psychologickou podporou a poradenstvom.