Podpora štúdia zdravotne znevýhodnených detí na špeciálnych školách formou štipendií
Podporili sme v 2015

Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej pomocou príspevku darovaním 2% z daní PO a FO mohla aj v závere roka 2015 finančne prispieť na dlhodobý - každoročný projekt Pomoc sociálne slabým rodinám so zdravotne postihnutými deťmi a špeciálnym školám na ich vzdelávanie.

Nadácia v novembri 2015 poskytla finančný dar v hodnote 1 500.- EUR, čím prispela piatim zdravotne ťažko postihnutým študentom jednorazovým štipendiom na štúdium v sume po 300.- EUR. Študenti sú z celej Slovenskej republiky a navštevujú Spojenú školu internátnu na Svrčej ul.6. v Bratislave. Podpora bola poskytnutá prostredníctvom ich Benefičného združenia slabozrakých detí pri tejto škole.