Podpora zdravia detí na školách- Zdravý životný štýl - podpora pohybových aktivít, zdravej výživy a pitný režim na školách

Cieľová skupina: deti a mládež na školách.

Zameranie projektu: zvyšovať pohybové aktivity a telesnú kondíciu mládeže a presadzovať zdravú výživu detí na školách. Podpora zdravého spôsobu života a výchovné pôsobenie nielen na deti, ale aj rodičov a dospelú populáciu.

Nadácia spoločne s partnerom v školskom roku 2010/2011 realizovala preventívno-vzdelávací projekt zdravého životného štýlu najmladšej generácie pod názvom Go Fit. Hlavným cieľom projektu je zvýšiť povedomie o zdravom životnom štýle, motivovať k zdravému stravovaniu a pravidelnej pohybovej aktivite nielen deti, ale aj ich rodičov. Na vybraných 4 základných školách (dvoch v Bratislave a dvoch v Hlohovci) sa predovšetkým žiaci dozvedali o zásadách zdravej výživy a nevyhnutnosti pohybových aktivít v ich živote. V rámci projektu prebiehala počas celého školského roka 2010/2011 dvakrát do týždňa dodávka ovocia pre žiakov a pedagógov zapojených škôl. Projekt vyvrcholil dňa 11.6.2011 zápoleniami tímov z jednotlivých škôl - školy si zmerali sily a svoju zdatnosť v niekoľkých športovo-zábavných disciplínach. Víťazný tím zo Základnej školy na Sokolíkovej ulici v Bratislave si odniesol pre svoju školu finančnú odmenu vo výške 2 000 EUR na rekonštrukciu školských športovísk a nákup športových potrieb pre školu.

Trvanie projektu: 2004 - 2009

Dary: 17 100 ton jabĺk, 40kg banánov a 70kg pomarančov


Partneri projektu:
GALAFRUIT&CO, s.r.o.
sanofi-aventis (Generálny partner projektu 2010)
Zentiva (Generálny partner projektu 2010)

Odborní partneri projektu:
hlavný odborník pri Ministerstve zdravotníctva SR pre oblasť kardiológie doc. MUDr. Gabriel Kamenský, CSc. spolu s kampaňou MOST - Mesiac O Srdcových Témach
Kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Odborná spolupráca:
Poradenské centrum podpory zdravia pri Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave 
Poradňa zdravia pri Regionálnom úrade verejného zdravotníctva hl. mesta SR Bratislavy