PODPORILI SME
Projekty, podujatia a aktivity, ktoré sme podporili v rámci vzdelávania a zdravia pre všetkých.

VZDELANIE pre všetkých

Podporujeme a realizujeme vzdelávacie projekty rôzneho zamerania pre široké spektrum obyvateľov všetkých sociálnych skupín, občanov zdravých, ako i zdravotne znevýhodnených vo všetkých vekových skupinách.

Podporujeme zlepšenie vyučovacieho procesu obstaraním moderných vyučovacích pomôcok, ako interaktívne tabule a špeciálne softvéry do špeciálnych škôl pre zdravotne znevýhodnené deti.  

ZDRAVIE pre všetkých

Podporujeme zdravotnícke zariadenia doplnením a modernizáciou diagnostických, operačných a eliminačných život zachraňujúcich prístrojov.

Podporujeme vzdelávacie projekty na školách zdravý životný štýl, zdravú výživu a pohybové aktivity, šport na školách cez športové triedy a mimoškolské športové aktivity.

V SÚČASNOSTI REALIZUJEME >


ÚSPEČNE SME REALIZOVALI NAŠE CIELE V ROKOCH: