Pomoc deťom v špeciálnych školách
Podporili sme v 2010

Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých opäť pomohla hendikepovaným deťom v špeciálnych školách na Slovensku. Vďaka sponzorom - spoločnosti Motor-Car Banská Bystrica spol. s r.o. a z darovaných 2 % od FO a PO - mohla nadácia tentokrát pomôcť 2 školám: 

  • pre Špeciálnu základnú školu v Turzovke nadácia zakúpila 2 šijacie stroje v hodnote 580 EUR na praktické vyučovanie žiakov s kombinovaným zdravotným postihnutím 
  • pre zdravotne postihnuté deti s detskou mozgovou obrnou na Spojenej škole internátnej v Topoľčanoch nadácia zakúpila polohovacie zariadenie Pinquino Senior s pracovnou plochou v hodnote 1781,74 EUR 

Za všetky deti sponzorom srdečne ďakujeme.