Pomoc pre hendikepované deti
Podporili sme v 2009

Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých mohla vďaka finančnému príspevku od partnera - spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s., Bratislava pomôcť hendikepovaným deťom na viacerých špeciálnych školách zakúpením vecných darov. 
Darované finančné prostriedky vo výške 200-tisíc SKK (6.639,- EUR) použila Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých na nákup nasledovných vecných darov:

  • rehabilitačné a učebné pomôcky v hodnote 1.666,- EUR (50.190,- SKK) pre Špeciálnu základnú školu na Třebíčskej ul. v Humennom, ktoré pomôžu pri výučbe a rehabilitácii žiakov s mentálnym a kombinovaným postihnutím 
  • športové náradie a náčinie v hodnote 1.250,- EUR (37.658,- SKK) Špeciálnej základnej škole v Klenovci za účelom zabezpečenia športových a telesných aktivít žiakov s kombinovaným zdravotným postihnutím 
  • svietidlá a kryt na radiátor v celkovej hodnote 1.276,- EUR (38.441,- SKK) pre Špeciálnu základnú školu v Klenovci, čím pomohla zvýšiť bezpečnosť žiakov v priestoroch školy 
  • výukové CD k interaktívnej tabuli v hodnote 1.663,- EUR (50.100,- SKK) pre účely vzdelávania slabozrakých a nevidiacich detí navštevujúcich Základnú školu internátnu pre žiakov so zrakovým postihnutím v Bratislave na Svrčej ul. 
  • logopedický program FONO2 a didaktické pomôcky v hodnote 696,- EUR (20.968,- SKK) Základnej škole pre sluchovo postihnutých Gejzu Slaninku na Hrdličkovej ul. v Bratislave s cieľom skvalitniť učebný proces žiakov navštevujúcich túto špeciálnu školu.

Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých opätovne ďakuje za všetkých žiakov, ktorí navštevujú uvedené špeciálne základné školy, spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s., Bratislava. Týmito vecnými darmi tak spoločnosť pomohla žiakom pri ich vzdelávaní a rehabilitačných procesoch.