Pomoc pre zdravotne hendikepované deti a občanov
Podporili sme v 2011

Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých vďaka sponzorovi Motor-Car Banská Bystrica spol. s r.o. opäť mohla pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú. 
Základnej škole Jánosa Endrödyho v Mužli sme zakúpili interaktívnu tabuľu a didaktické pomôcky v hodnote 1.000,- EUR pre študentov školy so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Rovnako sme obdarovali Základnú školu E. A. Cernana vo Vysokej nad Kysucou, kde interaktívna tabuľa a didaktické pomôcky pomôžu sociálne znevýhodneným študentom a žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Žiaci tak získajú nové vedomosti zážitkovou metódou a zaujímavou formou, ktorá uľahčí prácu aj ich učiteľom. 

Slovenskému zväzu tanečného športu na vozíčku sme poskytli finančný dar vo výške 1.500,- EUR na realizáciu športových aktivít tanečníkov-vozíčkarov a finančne sme pomohli aj Združeniu na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR.