Pomoc pri modernizácii prístrojového vybavenia zdravotníckych zariadení na záchranu života a na prevenciu zdravia

Cieľová skupina: zdravotnícke zariadenia, ústavy štátneho zdravotníctva.

Zameranie projektu: zlepšiť prístrojovú vybavenosť nemocníc a prevenciu zdravia detí a mládeže

Trvanie projektu: 2005 - súčasnosť

Dary v celkovej hodnote: 560 986,15 EUR.


Partneri projektu:
Agentúra crea s.r.o. 
ALIZÉ, s.r.o.
BIOHEM, spol. s r.o.
creogroup s.r.o. 
Daniela Kralevich 
DKT SYSTEM, s.r.o.
DOPRAVOPROJEKT, a.s. 
E-BA tpz spol. s r.o.
Eugen Horváth 
Geoconsult spol. s r.o.
Istrokapitál, a.s.
Ivana Macková - MARMARE
Kávomaty, s.r.o.
Leo a Mimi Danihel
MEDITRADE spol. s.r.o. 
Neformálne združenie zahraničných obchodných komôr na Slovensku - výťažok z dobročinnej aukcie
Osteodent, s.r.o. 
pán Branislav Vladár
Peter Kunkela z Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o. 
PS STAVBY s.r.o. 
Sanatórium Helios Sk
Sanitas SR, a.s.
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Slovenské elektrárne, a.s., člen skupiny Enel (Generálny partner projektu 2010)
Transpetrol, a.s. 
UniCredit Bank Slovakia, a.s. 
Zentiva a.s. 
2%-ná časť z dane PO a FO