Pomoc týraným ženám - Ružový telefón - je už v prevádzke
Tlačové správy 2007

Silvia Gašparovičová spolu s riaditeľom FNsP Bratislava Richardom Rašim a so zástupkyňou generálneho sponzora Philip Morris Slovakia Denisou Prokšovou, vo štvrtok 13. septembra prestrihla pásku pri slávnostnom odovzdaní Miesta prvého kontaktu a Linky pomoci Ružový telefón do užívania vo Fakultnej nemocnici na Mickiewiczovej ulici v Bratislave. 

Miesto prvého kontaktu bolo otvorené v rámci projektu "Život bez násilia" - Linka pomoci, Krízové a vzdelávacie centrum na pomoc týraným ženám, ktorý realizuje Občianske združenie Ružový telefón. V príhovore pani Silvia Gašparovičová aj ako prezidentka Slovenskej nadácie Silvie Gašparovičovej "Vzdelanie a zdravie pre všetkých", vyjadrila úprimnú vďaku za spoluprácu a pomoc predstaviteľom nemocnice i generálneho sponzora, pretože taký rozsiahly a náročný program v celospoločensky naliehavej oblasti by nebolo možné bez spolupráce realizovať. 
Na otázky novinárov okrem iného povedala, že "...je to komplexným poňatím ojedinelý projekt, pretože obeť násilia sa bude mať na koho obrátiť, kam sa uchýliť a podľa potreby získať aj orientáciu a zaškolenie pre návrat do nového života. Prvé skúsenosti ukázali dôležitosť aj psychickej pomoci pre obe strany násilia. V Krízovom centre sme mali ženu s dieťaťom, ktorá vďaka odbornej pomoci a možnosti prečkania krízovej situácie v ochrannom prostredí si vyriešila momentálnu manželskú krízu spojenú s násilím a manželstvo sa nerozpadlo, dieťa netrpelo a o to nám predovšetkým ide." 

Na názve Ružový telefón pre Linku pomoci sa dohodla pani Gašparovičová s predstaviteľkami združenia Telefono Rosa, ktoré úspešne pomáha obetiam násilia v Taliansku už vyše 20 rokov a s ktorým nadviazala medzinárodnú spoluprácu.