Pomoc v modernizácii učebných a rehabilitačných pomôcok pre zdravotne hendikepované deti v špeciálnych školách, a v sociálnych zariadeniach

Cieľová skupina: deti so zdravotným postihnutím v školách a v školských a sociálnych zariadeniach, mládež z detských domovov a zdravotne hendikepované deti a študenti zo sociálne slabých rodín.

Zameranie projektu: zlepšiť prostredie, kde sa učia a žijú deti so zdravotným postihnutím, pomôcť pri modernizácii učebného a rehabilitačného procesu, uľahčiť mládeži z detských domovov a hendikepovaným deťom a študentom cestu k vzdelaniu, poskytnúť žiakom zo sociálne slabých rodín finančnú pomoc formou jednorazových štipendií.

Trvanie projektu: 2007 - súčasnosť

Dary v celkovej hodnote: 68 506,30 EUR

Partneri projektu: 
AD/ART Slovakia, spol. s r.o.  
Dispozičný fond prezidenta SR 
DOPRAVOPROJEKT, a.s. 
JCI - Slovensko
Junior Chamber International - Slovakia
Milan Grell - GRAFIT 
Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o.
Neformálne združenie zahraničných obchodných komôr na Slovensku  
Novartis Slovakia s.r.o.
Slovenské elektrárne a.s.
pani Ivana von Graffenried
pán Pavol Cifra
sanofi-aventis 
VOLKSBANK Slovensko, a.s. 
Západoslovenská energetika, a.s.
Zentiva 
2%-ná časť z dane PO a FO