Pracovná návšteva poľského prezidenta s manželkou
Tlačové správy 2007

Tatranská Javorina sa dňa 3. decembra 2007 stala miestom stretnutia prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča s manželkou a prezidenta Poľskej republiky Lecha Kaczyńskeho s manželkou, ktorí pricestovali na Slovensko na jednodňovú pracovnú návštevu. 
Po srdečnom privítaní a prehliadke Loveckého zámku nasledovali tête-à-tête rokovania oboch párov. Témou rokovania prezidentov boli predovšetkým otázky spojené so vstupom do schengenského priestoru, otázky cezhraničnej spolupráce a využitia európskych štrukturálnych fondov na jej podporu. Prvé dámy diskutovali najmä o podpore jednotlivých projektov zameraných na vzdelávanie a zdravie občanov danej krajiny. 

Po slávnostnom obede sa oba prezidentské páry stretli s novinármi a pokračovali prechádzkou po Tatranskej Javorine, pričom mohli obdivovať najmä prírodnú scenériu zasnežených Tatier. 
Podvečer sa oba prezidentské páry v Dome stretávania Euroregiónu Tatry v Kežmarku stretli s predstaviteľmi mesta i slovensko-poľského cezhraničného zväzku. Pani Silvia Gašparovičová a pani Maria Kaczyńska v rámci dámskeho programu zavítali do Prvej ľudovej akadémie v Kežmarku, ktorú zriadila práve pani Gašparovičová. Akadémia realizuje vzdelávacie programy, ktorých cieľom je zvýšenie kvalifikácie a následná príprava občanov so zdravotným postihnutím a znevýhodnených, sociálne slabých skupín občanov vo východoslovenskom regióne, na podnikanie. Vzdelávacie programy Prvej ľudovej akadémie už pomohli vyše sto ľuďom z regiónu sa zamestnať. 

Na pôde Prvej ľudovej akadémie práve úspešne prebiehal "Projekt vzdelávania a prípravy na podnikanie pre sluchovo postihnutých občanov kežmarského regiónu", do ktorého bolo zapojených šesť frekventantov, z ktorých štyria boli s postihnutím nad 70%. Obe dámy zablahoželali úspešným absolventom tohto 3-mesačného kurzu a popriali im mnoho síl v ich nových zamestnaniach. 

Večer prezidentské páry ukončili večerou podávanou prezidentom SR s manželkou na počesť prezidenta PR s manželkou v Zbojníckej kolibe v Starej Lesnej. Po nej prezident Lech Kaczyńsky s manželkou Mariou odcestoval do vlasti.