Pracovné stretnutie prezídia Juniorskej golfovej asociácie
Tlačové správy 2007

Dňa 6. septembra 2007 sa pani Silvia Gašparovičová ako prezidentka Juniorskej golfovej asociácie (AJGOS) zúčastnila pracovného stretnutia členov prezídia AJGOS vo Veľkej Lomnici, ktoré sa konalo z príležitosti prijatia AJGOS za člena Slovenskej golfovej asociácie (SKGA). Okrem vypracovania plánu činnosti AJGOS na rok 2008 boli načrtnuté konkrétne možnosti spolupráce AJGOS a SKGA v oblasti popularizácie a sprístupnenia golfu pre deti a mládež na Slovensku. 
AJGOS vznikol na podnet projektu "Otvorme deťom brány na golfové ihriská" Slovenskej nadácie Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých a reaguje na potrebu väčšieho športovania detí.