Prezident Golf Cup 2006
Tlačové správy 2006

Prvá dáma sa dňa 23. septembra 2006 zúčastnila záverečného turnaja Prezident Golf Cup 2006, ktorý sa konal pod záštitou prezidenta SR Ivana Gašparoviča a v spolupráci so Slovenskou nadáciou Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých. 

Pani Gašparovičová odovzdala ceny víťazom a prevzala od usporiadateľov šek v hodnote 60.000,- Sk, ktorý bol venovaný nadácii Vzdelanie a zdravie pre všetkých. Tieto prostriedky budú použité na rozvoj juniorského golfu a pomôžu pri výstavbe golfového odpaliska na Slovanskom gymnáziu v Bratislave. Nádejní golfisti z tejto školy sa predstavili práve na tomto turnaji. Veľký záujem a radosť detí bola jasným znakom, že mladá generácia má veľký záujem o tento šport. 
"Nadácia sa rozhodla pre podporu golfového projektu s cieľom využiť školské dvory pre športové aktivity a správne vyplnenie voľného času bez veľkých finančných nárokov. Ak sa golf rozšíri, stane sa i finančne dostupnejší pre všetky vrstvy obyvateľstva," povedala pani Gašparovičová." Nadácia sa rozhodla pre podporu golfového projektu s cieľom využiť školské dvory pre športové aktivity a správne vyplnenie voľného času bez veľkých finančných nárokov. Ak sa golf rozšíri, stane sa i finančne dostupnejší pre všetky vrstvy obyvateľstva" povedala pani Gašparovičová.