Prezident Golf Cup Junior 2009
Tlačové správy 2009

V piatok 21. augusta 2009 sa uskutočnila príprava na prvý Junior Prezident Golf Cup 2009, ktorý organizovala Asociácia juniorských golfistov Slovenska (AJGOS). Mladí golfisti si zahrali hru "Texas Scramble" na 9-tich jamkách, ktorej cieľom bolo osvojenie si hry v turnajoch predovšetkým pre začínajúcich mladých golfistov, ako aj uplatnenie golfových miestnych pravidiel pri hre a zlepšenie orientácie na ihrisku. V každom flighte (skupine pohybujúcej sa na ihrisku) boli zaradení aj dobrí hráči ovládajúci pravidlá a hru. Možno povedať, že ide o spôsob hry, kde sa skúsenejší golfisti zabavia a začiatočníci si osvoja správanie sa na ihrisku.

Turnaja sa zúčastnilo 17 hráčov. Najlepšia skupina v zložení Adam Centko, Marián Bohuš a Dominika Pavlíková absolvovala 9 jamiek v PAR-e ihriska teda 36 rán, hralo sa bez vyrovnania. Druhí, Ján Friesz, Benjamín Fiala a Sára Vinnaiová, sa umiestnili s výsledkom +1 a na treťom mieste skončil flight v zložení Adam Puchmelter, Laura Sivá a Alexandra Daduláková s výsledkom +2.

V druhý deň, v sobotu 22. augusta 2009, prebiehal turnaj Prezident Golf Cup 2009 dospelých a po prvýkrát boli otvorené dve kategórie pre juniorov. Juniorský turnaj hrali mnohí hráči s HCP 54, čo je najvyšší hcp a signalizuje najmenšie skúsenosti. Boli vyhlásené dve kategórie: kategória klubový HCP - teda 37-54 a hralo sa stableford netto; a kategória 0-36 stableford brutto. Ešte pred štartom boli hráči poučení, ako sa správať v prípade búrky. Hrali plynulo a vytrvalo. Absolvovali 9 jamiek, počas ktorých ich sprevádzali rodinní príslušníci vo funkcii pozorovateľov, teda cca. 20m za skupinou.

V kategórii 37-54 stableford netto sa na prvých troch miestach umiestnili a zlepšili si HCP títo hráči: Nicolas Pavlík na HCP 49, Jakub Hruška na HCP 44 a Sára Vinnaiová; v kategórii 0-36 stableford brutto sa umiestnili Ján Friesz, Adam Puchmelter a Vladimír Turčan, ktorí boli ocenení vecnými cenami a pohármi, ako aj sladkosťami od spoločnosti Chipita Slovakia s.r.o. Ceny odovzdával pán Pavel Jančík zo spoločnosti Mercedes-Benz, ktorá venovala ceny do turnaja, pani Elvíra Chadimová, viceprezidentka AJGOS a pani Sylvia Hrušková, členka prezídia AJGOS.