Prezidentka nadácie na konferencii pri príležitosti otvorenia Centra asistovanej reprodukcie v Martine
Tlačové správy 2005

Silvia Gašparovičová sa dňa 9. decembra 2005 zúčastnila slávnostnej konferencie pri príležitosti otvorenia Centra asistovanej reprodukcie - Sanatórium Helios v Martine, ktoré si za odborného výkladu vedúceho lekára Doc. Stanislava Tomáša a jeho kolegov s veľkým záujmom prezrela. Na pôde sanatória prevzala z rúk jej riaditeľa symbolický šek v hodnote 30.000 SK. Túto čiastku venovalo vedenie sanatória nadácii prvej dámy na podporu aktivít v oblasti zdravotníctva.Konferencia, nad ktorou prvá dáma prijala záštitu, sa uskutočnila za prítomnosti dekana Jesseniovej lekárskej fakulty UK prof. Jána Danka a ďalších odborníkov z oblasti asistovanej reprodukcie nielen zo Slovenska, ale aj z Českej republiky, Izraela a austrálskeho Sydney. 

Som veľmi rada, že na Slovensku pribudlo nové centrum asistovanej reprodukcie, ktoré by som nazvala aj centrom nádeje pre mnohé páry túžiace po vlastnom dieťatku, túžiace po tom, aby boli kompletnou rodinou. Ako matka viem, čo pre ženu znamená porodiť vlastné dieťa - je to ten najsilnejší zážitok, aký žena môže v živote prežiť. Preto plne chápem, všetky tie ženy a ich partnerov, ktorí podstupujú zložité vyšetrenia a procedúry, aby im bolo umožnené mať dieťa. Ak si uvedomíme, že na Slovensku je už teraz počet umelých oplodnení omnoho nižší ako v iných krajinách, zdá sa mi, že by malo byť našou povinnosťou hľadať cesty, ako umožniť čo najvyššiemu počtu párov, absolvovať potrebné cykly umelého oplodnenia. Otvorenie tohto sanatória Helios považujem za jeden z konkrétnych krokov pomôcť bezdetným párom mať dieťa. Ďakujem vám zato a želám vám veľa úspechov vo vašej práci, ktorou dávate nádej iným", povedala vo svojim príhovore Silvia Gašparovičová. Dodala, že prostredníctvom svojej nadácie sa bude snažiť finančne pomôcť bezdetným párom zo sociálne slabších pomerov, ktoré už stratili nárok na preplatenie výkonov asistovanej reprodukcie od zdravotnej poisťovne.