Prezidentka nadácie participuje na Svetovom dni prevencie týrania detí
Tlačové správy 2005

Silvia Gašparovičová privítala v pondelok popoludní predstaviteľov neziskovej organizácie Centrum Slniečko, ktorá sa dlhodobo zaoberá problematikou týraných, zneužívaných detí a obetí domáceho násilia. Svetový deň prevencie týrania detí vyhlásila Svetová ženská organizácia WWS ( The World Women Summit) v Ženeve v roku 2000 a je ním 19. november. Nezisková organizácia Centrum Slniečko je hlavným koordinátorom aktivít na Slovensku v rámci tejto celosvetovej kampane zameranej na prevenciu týrania detí. Každoročne realizuje viaceré aktivity a jednou z nich je výtvarná súťaž na témy dodržiavania detských práv. Z vybratých výkresov postavia deti vo vstupných halách verejných budov po celom Slovensku pyramídy a v presne stanovený čas zapália na oboch stranách pyramídy sviečky za detské obete domáceho násilia. Dnes deti zo základnej školy z bratislavských Palisád postavili takúto pyramídu v Prezidentskom paláci, kde ich privítala prezidentka nadácie. 

" Detstvo by malo byť najkrajším obdobím v živote človeka. Dieťa by malo dostávať od rodičov množstvo lásky, aby sa v ňom vytvorili základy, na ktorých potom bude stavať rebríček hodnôt v dospelosti. Som presvedčená, že väčšine detí sa tejto lásky dostáva, stále sa však pomerne často stretávame s problematikou týraných detí, a to najmä prostredníctvom správ o tom, že niektoré dieťa sa ocitlo zranené či podvýživené v nemocnici alebo dokonca prišlo o život. Dôležité je burcovať celú spoločnosť k tomu, aby pred tým, čo sa deje za dverami susedov, nezatvárala oči, ale aby ľudia konali, keď sa stretnú s ubližovaním bezbranným", povedala vo svojom príhovore deťom Silvia Gašparovičová. Deti jej odovzdali list a potom si minútou ticha pripomenuli detské obete násilia aj spolu s prezidentom SR Ivanom Gašparovičom, ktorý sa tejto pietnej akcie tiež zúčastnil.