Prezidentka nadácie patrónkou Náruče záchrany
Tlačové správy 2005

Prvá dáma prevzala záštitu nad projektom Náruč záchrany, ktorý je ďalšou etapou projektu Hniezdo záchrany. Projekt Hniezdo záchrany spustilo pred rokom občianske združenie Šanca pre nechcených a jeho cieľom bolo zriadiť na Slovensku verejné inkubátory, ktoré bežne vo svete fungujú. Za rok fungovania sa vďaka sponzorom a partnerom podarilo zriadiť tri Hniezda záchrany v Bratislave, Žiline a Prešove a zachrániť štyri ľudské životy. Vďaka ďalším sponzorom sa do konca roka zriadi ďalších sedem nových Hniezd záchrany, takže na Slovensku ich bude celkom desať. 

Na slávnostnom večeri, ktorý zorganizovalo občianske združenie Šanca pre nechcených v sobotu v bratislavskom divadle Aréna, prevzala z rúk europoslankyne Ireny Belohorskej pokračovanie v záštite nad ďalšou časťou projektu prvá dáma SR pani Silvia Gašparovičová. Aj keď v budúcnosti už nepôjde o výstavbu samotných Hniezd záchrany, projekt pomoci nechceným deťom a matkám bude pokračovať na jar roku 2006 medzinárodnou konferenciou o neonatológii a charitatívnym koncertom, ktoré odštartujú ďalšiu etapu, nazvanú Náruč záchrany, ktorej cieľom je ponúknuť ženám v krízovej situácii také podmienky, aby si svoje dieťa mohli navždy nechať 

"Projekt Náruč záchrany chce zachrániť najkrajšie spojenie, aké na svete existuje, puto matky a dieťaťa. Chce dopriať matkám, ktoré nemajú vytvorené podmienky na to, aby mohli mať pri sebe svoje dieťa, aby našli bezpečie v zariadeniach Náručí záchrany. Naozaj vítam takúto ušľachtilú myšlienku a ďakujem všetkým, ktorí tento projekt vymysleli a pričinili sa o jeho realizáciu. Ďakujem aj Vám všetkým, ktorí ste sa ho rozhodli podporiť. Materinská láska je veľmi silný cit, ktorý dokáže naplniť život ženy, dokáže dať mu zmysel", povedala vo svojom príhovore prvá dáma a zaželala projektu, aby sa naplnilo jeho poslanie a aby zachránil čo najviac nerozlučných spojení matiek a detí.