Prijatie vysokej predstaviteľky JCI
Tlačové správy 2011

Dňa 23. júna 2011 prijala manželka prezidenta SR pani Silvia Gašparovičová v Prezidentskom paláci v Bratislave celoeurópsku riaditeľku pre rozvoj Svetovej federácie mladých lídrov a podnikateľov (JCI) pani An Deventer z Belgicka. 

Pani Deventer prvej dáme SR predstavila rozličné oblasti pôsobenia Svetovej federácie mladých lídrov a podnikateľov, ako aj jej charitatívne aktivity realizované v spolupráci s OSN. Predstavitelia JCI-Slovensko spolu s manželkou prezidenta SR diskutovali aj o možnostiach rozšírenia spolupráce medzi Slovenskou nadáciou pani Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých a Svetovou federáciou mladých lídrov a podnikateľov. 

Slovensko sa stalo členom Svetovej federácie mladých lídrov a podnikateľov pred 5 rokmi. Jej cieľom je podporovať mladých ľudí, aby začali podnikať a to už ako študenti vysokých škôl.