Prijatie vysokej predstaviteľky spoločnosti Microsoft
Tlačové správy 2012

Manželka prezidenta SR pani Silvia Gašparovičová prijala dňa 23. mája 2012 v Prezidentskom paláci v Bratislave pani Lauru Ipsen, ktorá je celosvetovou viceprezidentkou spoločnosti Microsoft pre verejnú správu. Pani Gašparovičová srdečne privítala pani Ipsen na Slovensku a poďakovala za spoluprácu, ktorú má Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých so spoločnosťou Microsoft na Slovensku.

Na stretnutí pani Gašparovičová priblížila činnosť a aktivity Slovenskej nadácie Silvie Gašparovičovej. Predstavila i projekt virtuálnej univerzity na Slovensku, prostredníctvom ktorej by sa umožnilo štúdium i sociálne znevýhodneným či hendikepovaným študentom. 

Pani Laura Ipsen vysoko ocenila aktivity pani Gašparovičovej a predstavila i niektoré celosvetové iniciatívy a projekty spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft podporuje ženy v sebarealizácii najmä v oblasti IT, spolupracuje s neziskovým sektorom v oblasti vzdelávania a pozýva významné ženy do diskusie, aby povedali poslucháčom o svojich skúsenostiach, ako zvládať spojenie pracovného a rodinného života.