Projekt "Go Fit" už aj v Bratislave
Podporili sme v 2010

Zvýšiť povedomie o zdravom životnom štýle a motivovať k zdravému stravovaniu a pravidelnej pohybovej aktivite nielen deti, ale aj rodičov a pedagógov. Práve o to sa snaží Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých v spolupráci so spoločnosťou sanofi-aventis a Zentiva v rámci projektu "Go Fit". 

V týždni od 8.11. do 12.11.2010 sa uskutočnil prvý skríning už aj u bratislavských žiakov. U detí 3. ročníka sa zisťovala ich telesná výška, hmotnosť, krvný tlak a tepová frekvencia. Nechýbal aj krátky test na zistenie ich fyzickej zdatnosti. A to v Základnej škole na Malokarpatskom námestí 1 v bratislavskom Lamači, kde medzi študentov dňa 12.11.2010 zavítala aj manželka prezidenta SR pani Silvia Gašparovičová. Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej už dlhodobo podporuje zdravý životný štýl u detí a mládeže. "Od začiatku, ako som založila nadáciu, ktorej motto je "Vzdelanie a zdravie pre všetkých", som sa snažila viesť deti k zdravému životnému štýlu, pretože dospelých človek ťažko zmení. Teším sa na to, keď ich tu vidím dnes, keď sa merajú im hodnoty, rizikové faktory, robia fyzické testy. Oni sú tým celkom nadšení a nadšení sú tým aj učitelia. Verím, že to chytí aj rodičov." Uviedla prvá dáma, ktorá podala pomocnú ruku pri vytváraní tohto preventívno-vzdelávacieho projektu. 

Zaujímavosťou tohto projektu je, že sa v ňom myslí okrem študentov aj na pedagógov a rodičov. To uvítala aj riaditeľka školy pani Alena Petáková: "To, čo učitelia realizujú s deťmi, realizujú aj sami na sebe. V rámci učiteľov je to naozaj perfektné. V rámci detí je to výborné pre deti. Naozaj zdravý životný štýl, pre šírenie boja proti obezite a všetkého vôbec. Je úžasné, že deťom sa dá jabĺčko v krásnom kýbliku a môžu si ho zjesť cez vyučovanie zjesť aj počas prestávok. My sa len z tohto projektu tešíme." dodala pani Petáková. 

Po meraní každý žiak dostal do rúk svoj Fit plán, kde má zapísané namerané parametre a taktiež v ňom nechýbajú základné rady a odporúčania ako byť zdravý a fit. Informácie z jednotlivých meraní a anonymných dotazníkov budú koncom roku 2010 štatisticky vyhodnotené a výsledky budú oznámené rodičom na rodičovských združeniach. 

Projekt Go Fit sa realizuje na štyroch základných školách na Slovensku, v dvoch v Hlohovci a v dvoch v Bratislave. Ako povedala pani Silvia Gašparovičová, "budeme vplývať na deti, aby získali väčšie povedomie o zdravom životnom štýle, čiže zdravo sa stravovali, viac sa pohybovali a myslím si, že toto bude mať svoj výsledok." 

Odbornými partnermi projektu sú Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo školstva, vedy a výskumu a športu Slovenskej republiky, Úrad verejného zdravotníctva SR, hlavný odborník pri Ministerstve zdravotníctva SR pre oblasť kardiológie pán doc. MUDr. Gabriel Kamenský, CSc. spolu s kampaňou MOST - Mesiac O Srdcových Témach a Kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku.