Projekt liečby psoriázy a kožných ochorení u detí a dospelých pomocou obstarania progresívnych liekov

Cieľová skupina: Podpora je cielená najmä do sociálne slabých rodín, s dôrazom na deti.

Zameranie projektu: Projekt je postavený na novej generácii dermatologík prírodného charakteru, ktoré sú vyrábané z humánnej placenty. Liečivá sú vo svete používané s vynikajúcimi liečebnými výsledkami. V rámci prebiehajúcej transformácie zdravotníctva sú finančné prostriedky štátu prioritne sústredené na neodkladnú zdravotnú starostlivosť, kožné ochorenia sú však rovnako závažné a zaslúžia si pozornosť. Projekt sa realizuje v spolupráci so Spoločnosťou psoriatikov a atopikov SR a odborným konzultantom je prof. Jozef Buchvald , prednosta I. Dermatovenerologickej kliniky Lekárskej fakulty v Bratislave.

Trvanie projektu: 2005 - 2006

Dary v celkovej hodnote: 41 326,43 EUR.

Partneri projektu:
Duslo Šaľa, a.s. 
Rotary Club Banská Bystrica 
Tatrabanka, a.s.
TIPOS, a.s. 
TRANSPETROL, a.s.