Projekt na pomoc týraným ženám považujem za veľmi úspešný
Tlačové správy 2010

Za mimoriadne úspešný označila manželka prezidenta SR Silvia Gašparovičová projekt na pomoc ženám ohrozených domácim násilím, ktoré sa jej nadácii podarilo v tomto roku intenzívnejšie naštartovať. Ako povedala v rozhovore pre TASR, hrdá je na všetky projekty, na ktorých sa v rámci svojej charitatívnej činnosti podieľala, ale pomoc takto trpiacim ženám ju obzvlášť potešila. 
Organizovali pre ne 5-6 týždňové kurzy, kde sa učili zručnostiam v podnikaní, dostali aj návod ako sa zamestnať. "Bolo neuveriteľné, ako sme na nich videli zmenu, pretože išlo väčšinou o ženy nezamestnané. Ich sebavedomie veľmi vzrástlo a radi prijímali všetko, čo sa mohli naučiť," prezentovala ich úspechy prvá dáma SR. Dokonca mohli mať so sebou aj svoje deti, o ktoré bolo počas školenia postarané." Môžem to hodnotiť ako veľmi úspešný projekt," poznamenala Gašparovičová. 

Na druhej strane však musela konštatovať, že niektoré projekty v tomto roku stagnovali. Spomenula kurzy pre zdravotne postihnutých, ktoré robievali najmä na východnom Slovensku v rámci projektu Prvej ľudovej akadémie. "Išlo o mesačné kurzy, ale tento rok sa nám podaril urobiť iba jeden, lebo nebol dostatočný záujem miest a obcí ,ktoré by s nami chceli spolupracovať a trochu aj finančne prispieť," vysvetlila dôvody útlmu. Zároveň však vyjadrila nádej, že v budúcom roku dôjde k zlepšeniu. 

Teší sa aj, ako bude napredovať projekt Zdravý životný štýl na školách, ktorý sa takisto v tomto roku podarilo intenzívnejšie rozbehnúť. "Ide o komplexný projekt, ktorým sa nielen zabezpečuje prínos ovocia do škôl, ale aj monitoring rizikových faktorov u detí, učiteľov, prípadne rodičov. Deti dostali fit plán, kde sú základné informácie týkajúce sa zlepšenia ich stravovania a pohybovej aktivity. Bola som na prvom na meraní ich krvného tlaku, hrúbky tuku a bolo to milé, tešili sa z toho," informovala Gašparovičová. 

Nezabudla spomenúť ani pomoc viacerým špeciálnym školám - nepočujúcim či nevidiacim deťom, ktorým jej nadácia zakúpila nové didaktické pomôcky dôležité pri výučbe. Finančná kríza síce zasiahla aj do pomoci nadácie, ale našli sa prostriedky aj pre zdravotníctvo. "Niekoľko prístrojov sme predsa len mohli zakúpiť - na onkológiu sme dodali dva EKG prístroje, na detskú onkológiu päť striekačkových infúznych púmp, " vymenovala ich s tým, že mali veľkú radosť kúpiť nemocniciam to, čo im chýbalo. 

V roku 2011 neplánuje Nadácia Silvie Gašparovičovej rozbehnúť nové projekty, pretože, ako uviedla jej šéfka, majú ich dosť a momentálne nad inými nerozmýšľajú. Chceme pokračovať v tom, čo sme začali, dodala. 

26. 12. 2010 rozhovor pre TASR