Projekt Silvie Gašparovičovej "Ružový telefón" na pomoc týraným ženám podporili viacerí podnikatelia
Tlačové správy 2007

V posledných týždňoch ďalšie spoločnosti na Slovensku oslovila myšlienka pomoci týraným ženám. Iniciátorom pomoci bola spoločnosť Galan, ktorá sa rozhodla materiálne podporiť projekt, ktorý Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých dlhodobo realizuje. Dňa 18. októbra 2007 odovzdal pán Peter Galan, riaditeľ spoločnosti, pani Silvii Gašparovičovej pri jej návšteve v novootvorenom Centre bývania Galan na Ivánskej ceste v Bratislave šek určený na dovybavenie Krízového a vzdelávacieho centra pre týrané ženy s deťmi kuchynskou linkou a elektrospotrebičmi v hodnote 100 000,- Sk. 

V Centre bývania Galan majú sídlo aj ďalšie spoločnosti, ktoré sa rozhodli projekt "Ružového telefónu" podporiť: Spoločnosť Jorvik, s.r.o. dodá do Krízového a vzdelávacieho centra svietidlá a zrkadlá v hodnote 20 000,- Sk; spoločnosť Zama Interiér dodá nočné stolíky v hodnote 20 000,- Sk; spoločnosť Adrev, s.r.o. dodá rohovú lavicu v hodnote 30 000,- Sk; spoločnosť Matini, s.r.o. dodá zábradlie a vešiaky hodnote 20 000,- Sk; spoločnosť Intemon, s.r.o. dodá taburetky v hodnote 20 000,- Sk; spoločnosť Koberce Breno, s.r.o. dodá kusové koberce v hodnote 10 000,- Sk. Spolu s pánom Petrom Galanom a jeho manželkou Danou mala pani Silvia Gašparovičová možnosť prezrieť si aj obchodné priestory týchto jednotlivých spoločností v Centre bývania Galan.