Prvá dáma lobuje za golf na školách
Napísali o nás 2007

Gašparovičovej nadácia chce otvoriť deťom zo škôl brány na golfové ihriská.

BRATISLAVA. Prezidentova manželka Silvia Gašparovičová chce deti, ktoré stále viac času trávia pred televízorom, na ulici alebo skončia pri drogách a alkohole, priviesť ku golfu. 
Nadácia Silvie Gašparovičovej preto prišla s projektom Otvorme deťom brány na golfové ihriská. Chce propagovať golf ako "zdravotný štýl vhodný pre deti". 
Vyučovať sa má na všetkých školách, ktoré prejavia záujem, vzniknúť majú aj špeciálne gol¬fové triedy. Ministerstvo školstva už na golf schválilo aj učebné osnovy. 
Šport pre horných desaťtisíc 

Na Slovensku je len päť golfových ihrísk. 
Juraj Malcovský z Katedry športovej edukológie Prešovskej univerzity, ktorý sa podieľal na učebných osnovách telesnej výchovy pre 2. stupeň upozorňuje, že golf je u nás stále veľmi nedostupný šport. "Je to aj šport s minimálnou fyzickou záťažou, z netradičných športov by pre hodiny telesnej výchovy boli vhodné skôr kolektívne športy ako lakros," myslí si. 
Nízku dostupnosť golfu priznáva aj riaditeľka Súkromného športového gymnázia v Podbrezovej, ktoré ako jediné pokusne hre učí dvoch žiakov. "Kým na Západe je to bežné, u nás je to stále šport pre horných desaťtisíc. Rozhodujúce bolo, že v blízkosti máme ihrisko Tále a máme aj kvalifikovaného pedagóga," hovorí Anna Pavlusová. 
Ministerstvo školstva od učiteľov telesnej výchovy, ktorí chcú vyučovať golf, požaduje, aby sami mali licencovaný kurz. 

Pri areáloch vzniknú cvičiská 
S výučbou golfu chcú od septembra začať aj na Súkromnom slovanskom gymnáziu v Bratislave, ktoré spolupracuje práve s nadáciou Gašparovičovej. 

"Máme prihlásených štyroch žiakov v prime. Po vyučovaní u nás funguje aj Juniorský golfový klub, ktorý môžu navštevovať za poplatok aj žiaci iných škôl," hovorí riaditeľ školy Pavel Spišiak. 
Gymnázium vlastné golfové ihrisko nemá, žiaci golf budú trénovať na odpalisku, ktoré by sa časom mohlo rozrásť na malé ihrisko. 

Nadácia chce cvičiská postupne zabezpečiť aj pre ďalšie školy v blízkosti golfových areálov. "Tento šport bude v budúcnosti určite celoplošne dostupnejší," verí Gašparovičová. 
Peniaze na jej plán majú ísť z darov, štátneho rozpočtu, eurofondov, peňazí na záujmovú činnosť, vzdelávacích poukazov a od rodičov detí. 
Michal Piško 

Gymnázium chce golf hrať aj v Petržalke 

BRATISLAVA. Súkromné gymnázium Mercury v Petržalke začalo na pozemkoch v okolí školy budovať golfové ihrisko. Mesto mu preto chcelo vypovedať nájomnú zmluvu, ale okresný súd rozhodol, že výpoveď je neplatná. 

Mesto od zmluvy odstúpilo, lebo škola údajne neplní podmienky nájmu. Vedenie školy teraz očakáva, že mestská časť vydá územné rozhodnutie a stavebné povolenie na výstavbu športoviska. Okrem golfu má byť v areáli aj bežecká dráha, ihriská na basketbal, volejbal a tenis a umelé klzisko. Škola už okolo stavia plot.