Prvá dáma navštívila a podporila Kliniku detskej pneumológie a ftizeológie v Bratislave
Podporili sme v 2012

Manželka prezidenta SR pani Silvia Gašparovičová navštívila dňa 28. februára 2012 Kliniku detskej pneumológie a ftizeológie LF SZU a UNB. Zástupca riaditeľa Univerzitnej nemocnice v Bratislave pre pracovisko Ružinov pán Tomáš Haško spolu s primárkou Kliniky detskej pneumológie a ftizeológie LF SZU a UNB pani Jaroslavou Orosovou oboznámili prvú dámu SR s aktivitami a zameraním kliniky. Po prehliadke priestorov zariadenia pani Silvia Gašparovičová odovzdala nemocnici dar - monitor a výpočtovú techniku. "Som rada, že tento náš dar pomôže najmä pri výučbe budúcich lekárov-odborníkov, ktorí budú môcť pomáhať malým pacientom," povedala prvá dáma. 

Klinika detskej pneumológie a ftizeológie LF SZU a UNB je jedinečným pracoviskom svojho druhu na Slovensku. Na klinike pracujú špičkoví odborníci z oblasti detskej pneumológie. Klinika sa špecializuje na diagnostiku a liečbu akútnych chronických ochorení dýchacích orgánov u detí a zároveň je najväčším slovenským centrom cystickej fibrózy.